Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số

Đây là chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 được UBND thành phố triển khai từ ngày 01/6 đến 30/6/2018. Theo đó, mục đích, nội dung của Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 cần bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số
Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP ngày 30/03/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
1 3 3 2 3 4 3 2
Hôm nay: 0
Tháng này: 299383
Tổng cộng: 13323432