Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

Trong xã hội loài người, ngành nghề nào cũng đòi hỏi phải có một chuẩn mực đạo đức mà người ta thường gọi là "đạo đức nghề nghiệp". Đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp. Đặc biệt nghề Công tác xã hội (CTXH) góp phần giải quyết các vấn đề xã hội

 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
1 0 2 9 8 7 2 9
Hôm nay: 9066
Tháng này: 115211
Tổng cộng: 10298729