Thông tin chính thức về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin phản ảnh vấn đề Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý cho Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam được phép sử dụng lao động là người nước ngoài (Trung Quốc) sang làm việc tại Đà Nẵng – Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố Đà Nẵng xin thông tin chính thức chủ trương và qui trình xử lý sự việc
Thông tin chính thức về việc tuyển dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin phản ảnh vấn đề Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý cho Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam được phép sử dụng lao động là người nước ngoài (Trung Quốc) sang làm việc tại Đà Nẵng – Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND thành phố Đà Nẵng xin thông tin chính thức chủ trương và qui trình xử lý sự việc

 
 
Ảnh Hoạt động
Liên kết
Lượt truy cập
5 1 2 1 7 3 9
Hôm nay: 0
Tháng này: 294745
Tổng cộng: 5121739