Tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố

Cập nhật ngày: 28/12/2020


     UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 8590/UBND-LĐTBXH ngày 25/12/2020 về việc tăng cường thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

     Theo đó, UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH; định kỳ 6 tháng cung cấp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn. 

     Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong các doanh nghiệp theo quy định; xử lý nghiêm các trường họp cố tình vi phạm. Theo dõi, đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, trong đó lưu ý đối với một số nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ.

     Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN cho người sử dụng lao động, người lao động, người dân trên địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện các hình thức tuyên truyền truyền thống (in ấn sách, cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp...) và tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, khẩu hiệu...) phổ biến chính sách pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN.

     UBND thành phố cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN nhằm đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Chủ động, phối hợp tiếp nhận các thông tin liên quan đến người lao động, doanh nghiệp, đơn vị... được cung cấp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị liên quan, tiến hành rà soát, theo dõi, đối chiếu và yêu cầu người sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN đầy đủ theo quy định.

     Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; đặc biệt đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

     UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố theo dõi, đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, trong đó lưu ý đối với một số nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

     UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã phường thực hiện rà soát, thống kê, định kỳ hàng quý lập, cung cấp cho Bảo hiểm xã hội quận huyện, Bảo hiểm xã hội thành phố danh sách các hộ kinh doanh cá thể mới, ngừng hoạt động giải thể và số lao động trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định, trước hết tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 3 0 4 8 6 9
Hôm nay: 373
Tháng này: 126369
Tổng cộng: 20304869