03 trường hợp tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Cập nhật ngày: 10/07/2021


     Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, tạm dừng hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng trong các trường hợp sau đây:

Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 03 tháng trở lên;

Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ giúp xã hội hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng;

Đối tượng bị tạm giam từ 01 tháng trở lên đối với trường hợp đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH được áp dụng từ ngày 01/7/2021.

Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 08/8/2021./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 3 0 4 8 1 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 140288
Tổng cộng: 20304810