Hỗ trợ hộ dân khó khăn do thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 với mức 500.000 đồng/hộ

Cập nhật ngày: 22/08/2021


     Ngày 20/8/20218, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân khó khăn do thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND, với mức 500.000 đồng/hộ.

     Theo đó, hộ chính sách người có công; hộ dân khó khăn (ngoài danh sách đã được hỗ trợ theo Công văn số 5265/UBND-KT ngày 15/8/2021 của UBND thành phố) sẽ được hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 500.000 đồng/hộ. Dự kiến, toàn thành phố có trên 33.600 hộ được hỗ trợ; trong đó, quận Hải Châu 4.545 hộ, quận Thanh Khê 6.674 hộ, quận Sơn Trà 6.897 hộ, quận Ngũ Hành Sơn 3.269 hộ, quận Cẩm Lệ 5.075 hộ, quận Liên Chiểu 3.150 hộ, huyện Hoà Vang 4.000 hộ.

     Tùy theo tình hình thực tế ở địa phương, UBND quận, huyện quyết định có thể mua hàng cung cấp hoặc cấp tiền cho hộ gia đình khó khăn. UBND các quận sử dụng nguồn kinh phí dự toán chi đảm bảo xã hội của đơn vị được phê duyệt để thực hiện. Riêng huyện Hòa Vang chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã để thực hiện. Trường hợp dự toán không đảm bảo, báo cáo UBND thành phố để kịp thời bổ sung kinh phí.

     UBND thành phố giao Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, đảm bảo nguồn ngân sách cho các địa phương thực hiện và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

     UBND các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn chịu trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách hộ dân khó khăn hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu. Tổ chức thực hiện hỗ trợ; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi kết thúc thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND và đảm bảo thanh quyết toán theo quy định.

     UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo phường, xã, tổ giám sát cộng đồng kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 giám sát việc hỗ trợ. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo hỗ trợ kịp thời cho hộ dân gặp khó khăn, đảm bảo công khai, tránh bỏ sót đối tượng và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

     Quyết định 2828/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngay 17/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân khó khăn do thực hiện biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phô Đà Nẵng./.

Văn phòng Sở
 

           

Các tin khác

Liên kết
Lượt truy cập
2 0 3 0 1 7 9 7
Hôm nay: 0
Tháng này: 157900
Tổng cộng: 20301797